Početna strana

K NJ I G E:

POP-ROK LIRA

ROK LIRA

ROCK SONGBOOK1

ROCK SONGBOOK 2

NARODNA LIRA 1

NARODNA LIRA 2

Primeri iz knjiga 1

Primeri iz knjiga 2

Naručivanje sa sajta

GITARSKI
EDUKATIVNI PAKET

MIDI /
KARAOKE PAKET

 

AKORDI -
šematski prikaz


 

info &
naručivanje:
064/14-16-810
E-MAIL >>


 

 

 

 

AKORDI - šematski prikaz
 

kao poklon posetiocima sajta Akordi.rs
na ovoj stranici je šematski predstavljeno oko 250 akorda 
(što je sasvim dovoljno i za vrhunskog gitaristu):

 

 

A dur - 1. i 2. način
( A: 0 0 2 2 2 0  ili  A: 5 7 7 6 5 5 )

Oznaka akorda Ž I C E : (E6 - najdeblja, E1 - najtanja)
E(6.) A(5.) D(4.) G(3.) H(2.) E(1.)
A 0 0 2 2 2 0
A 5 7 7 6 5 5
 


- broj označava polje na vratu gitare na kome treba pritisnuti žicu da bi se dobio određeni ton, odnosno akord (tj. zelene tačke na slici);

- 0 znači da se žica svira "prazna", tj. ne pritiska se;

- x znači da se ta žica ne okida;
 

 

NAPOMENA 1:

NAPOMENA 2:

C#=Db
D#=Eb
F#=Gb
G#=Ab

 

 
Srpska oznaka akorda Engleska i američka oznaka akorda
B Bb
H B

tj. akord koji se u domaćoj muzičkoj literaturi označava 'B', u engleskoj/američkoj muzičkoj literaturi se označava 'Bb';
akord koji se u domaćoj muzičkoj literaturi označava 'H', u engleskoj/američkoj muzičkoj literaturi se označava 'B';
(isto važi i za ostale B/H akorde, tj. Bm=Bbm, B7=Bb7... i Hm=Bm, H7=B7...)


 

 

C akordi C# akordi


C: 3 3 2 0 1 0
C: 0 3 2 0 1 0
C: 3 3 5 5 5 3
C: 8 10 10 9 8 8
Cm: 8 10 10 8 8 8
Cm: 3 3 5 5 4 3
C7: 3 3 5 3 5 3
Csus4: 3 3 5 5 6 3
Cm7: 3 3 5 3 4 3
C7: 3 3 2 3 1 0
Csus4: 3 3 2 0 1 1
Cmaj7: 3 3 5 4 5 3
Cmaj7: 3 3 2 0 0 0
Cm: x 3 1 0 1 x
C7: x x 5 5 5 6
C6: x x 5 5 5 5
C13: 3 3 2 3 3 5
Cdim: x x 1 2 1 2
Cm7: x x 5 5 4 6


C#: 4 4 6 6 6 4
C#: x 4 3 1 2 1
C#: 9 11 11 10 9 9
C#m: 9 11 11 9 9 9
C#m: 4 4 6 6 5 4
C#7: 4 4 6 4 6 4
C#sus4: 4 4 6 6 7 4
C#m7: 4 4 6 4 5 4
C#7: x 4 3 4 2 x
C#sus4: x x x 1 2 2
C#maj7: 4 4 6 5 6 4
C#maj7: x 4 3 1 1 1
C#7: x x 6 6 6 7
C#6: x x 6 6 6 6
C#dim: x x 2 3 2 3
C#m: x x 2 1 2 0
C#m7: x x 6 6 5 7
C#13: 4 4 3 4 4 6

D akordi D# akordi


D: x x 0 2 3 2
D: x 5 4 2 3 2
D: 5 5 7 7 7 5
Dm: x x 0 2 3 1
D7: x x 0 2 1 2
Dm7: x x 0 2 1 1
Dm: x x 3 2 3 1
Dsus2: x x 0 2 3 0
D: 10 12 12 11 10 10
Dm: 10 12 12 10 10 10
Dm: 5 5 7 7 6 5
D7: 5 5 7 5 7 5
Dsus4: 5 5 7 7 8 5
Dm7: 5 5 7 5 6 5
D7: x 5 4 5 3 x
Dsus4: x x x 2 3 3
Dmaj7: 5 5 7 6 7 5
Dmaj7: x 5 4 2 2 2
D7: x x 7 7 7 8
D6: x x 7 7 7 7
D13: 5 5 4 5 5 7
Ddim: x x 3 4 3 4
Ddim: x x 0 1 0 1


D#: 6 6 8 8 8 6
D#: x 6 5 3 4 3
D#: 11 13 13 12 11 11
D#m: 11 13 13 11 11 11
D#m: 6 6 8 8 7 6
D#7: 6 6 8 6 8 6
D#sus4: 6 6 8 8 9 6
D#7: x 6 5 6 4 x
D#m7: 6 6 8 6 7 6
D#sus4: x x x 3 4 4
D#maj7: 6 6 8 7 8 6
D#maj7: x 6 5 3 3 3
D#7: x x 8 8 8 9
D#6: x x 8 8 8 8
D#dim: x x 4 5 4 5
 

E akordi F akordi


E: 0 2 2 1 0 0
E: 7 7 9 9 9 7
E: x 7 6 4 5 4
E: 12 14 14 13 12 12
Em: 0 2 2 0 0 0
Em: 7 7 9 9 8 7
Em: 12 14 14 12 12 12
E7: 0 2 0 1 0 0
Em7: 0 2 0 0 0 0
E7: 0 2 0 1 3 0
Em7: 0 2 0 0 3 0
Esus4: 0 2 2 2 0 0
E7: 7 7 9 7 9 7
Esus4: 7 7 9 9 10 7
Em7: 7 7 9 7 8 7
E7: x 7 6 7 5 x
Esus4: x x x 4 5 5
Emaj7: 7 7 9 8 9 7
Emaj7: x 7 6 4 4 4
E7: x x 9 9 9 10
E6: x x 9 9 9 9
E6: 0 2 2 1 2 0
E9: 0 2 2 1 0 2
E10: 0 2 2 1 0 3
Em6: 0 2 2 0 2 0
Edim: x x 2 3 2 3


F: 1 3 3 2 1 1
Fm: 1 3 3 1 1 1
F7: 1 3 1 2 1 1
Fm7: 1 3 1 1 1 1
F7: 1 3 1 2 4 1
Fsus4: 1 3 3 3 1 1
F: 8 8 10 10 10 8
Fm: 8 8 10 10 9 8
F: x 8 7 5 6 5
F7: x 8 7 8 6 x
Fsus4: x x x 5 6 6
Fmaj7: x 8 7 5 5 5
Fmaj7: x x 3 2 1 0
F6: 1 3 3 2 3 1
F9: 1 3 3 2 1 3
F10: 1 3 3 2 1 4
Fm6: 1 3 3 1 3 1
Fdim: x x 3 4 3 4
 

F# akordi G akordi


F#: 2 4 4 3 2 2
F#m: 2 4 4 2 2 2
F#7: 2 4 2 3 2 2
F#m7: 2 4 2 2 2 2
F#7: 2 4 2 3 5 2
F#m7: 2 4 2 2 5 2
F#sus4: 2 4 4 4 2 2
F#: x 9 8 6 7 6
F#: 9 9 11 11 11 9
F#m: 9 9 11 11 10 9
F#7: x 9 8 9 7 x
F#sus4: x x x 6 7 7
F#maj7: x 9 8 6 6 6
F#maj7: x x 4 3 2 1
F#6: 2 4 4 3 4 2
F#9: 2 4 4 3 2 4
F#10: 2 4 4 3 2 5
F#m6: 2 4 4 2 4 2
F#dim: x x 1 2 1 2
 


G: 3 2 0 0 0 3
G: 3 2 0 0 3 3
G: 3 5 5 4 3 3
Gm: 3 5 5 3 3 3
G7: 3 5 3 4 3 3
Gm7: 3 5 3 3 3 3
G7: 3 5 3 4 6 3
Gm7: 3 5 3 3 6 3
G7: 3 2 0 0 0 1
Gsus4: 3 2 0 0 1 3
Gsus4: 3 5 5 5 3 3
G: 10 10 12 12 12 10
Gm: 10 10 12 12 11 10
G: x 10 9 7 8 7
G7: x 10 9 10 8 x
Gsus4: x x x 7 8 8
Gmaj7: x 10 9 7 8 7
Gmaj7: x x 5 4 3 2
G6: 3 5 5 4 5 3
Gm6: 3 5 5 3 5 3
G9: 3 5 5 4 3 5
G10: 3 5 5 4 3 6
G6: 3 2 0 0 0 0
Gdim: x x 2 3 2 3

G# akordi A akordi


G#: 4 6 6 5 4 4
G#m: 4 6 6 4 4 4
G#7: 4 6 4 5 4 4
G#m7: 4 6 4 4 4 4
G#7: 4 6 4 5 7 4
G#m7: 4 6 4 4 7 4
G#sus4: 4 6 6 6 4 4
G#: 11 11 13 13 13 11
G#m: 11 11 13 13 12 11
G#maj7: x x 6 5 4 3
G#6: 4 6 6 5 6 4
G#9: 4 6 6 5 4 6
G#10: 4 6 6 5 4 7
G#m6: 4 6 6 4 6 4
G#dim: x x 3 4 3 4
 


A: 0 0 2 2 2 0
A: 5 7 7 6 5 5
Am: 0 0 2 2 1 0
Am: 5 7 7 5 5 5
A7: 0 0 2 0 2 0
A7: 5 7 5 6 5 5
Am7: 5 7 5 5 5 5
A7: 5 7 5 6 8 5
Am7: 5 7 5 5 8 5
Asus4: 5 7 7 7 5 5
A: 12 12 14 14 14 12
Am: 12 12 14 14 13 12
Asus4: 0 0 2 2 3 0
Am7: 0 0 2 0 1 0
Amaj7: 0 0 2 1 2 0
A7: x x 2 2 2 3
A6: x x 2 2 2 2
A6: 5 7 7 6 7 5
A9: 5 7 7 6 5 7
A10: 5 7 7 6 5 8
Am6: 5 7 7 5 7 5
Am7: x x 2 2 1 3
Asus2: 0 0 2 2 0 0
Adim: x x 1 2 1 2

B akordi H akordi


B: 1 1 3 3 3 1
B: 6 8 8 7 6 6
Bm: 1 1 3 3 2 1
Bm: 6 8 8 6 6 6
B7: 1 1 3 1 3 1
B7: 6 8 6 7 6 6
Bm7: 6 8 6 6 6 6
B7: 6 8 6 7 9 6
Bm7: 6 8 6 6 9 6
Bsus4: 6 8 8 8 6 6
Bsus4: 1 1 3 3 4 1
Bm7: 1 1 3 1 2 1
Bmaj7: 1 1 3 2 3 1
B7: x x 3 3 3 4
B6: x x 3 3 3 3
B13: 1 1 0 1 1 3
Bm7: x x 3 3 2 4
 


H: 2 2 4 4 4 2
H: 7 9 9 8 7 7
Hm: 2 2 4 4 3 2
Hm: 7 9 9 7 7 7
H7: 2 2 4 2 4 2
H7: 2 2 1 2 0 2
H7: 7 9 7 8 7 7
Hm7: 7 9 7 7 7 7
H7: 7 9 7 8 10 7
Hm7: 7 9 7 7 10 7
Hsus4: 7 9 9 9 7 7
Hsus4: 2 2 4 4 5 2
Hm7: 2 2 4 2 3 2
Hmaj7: 2 2 4 3 4 2
H7: x x 4 4 4 5
H6: x x 4 4 4 4
H13: 2 2 1 2 2 4
Hdim: x x 3 4 3 4


 

 

 

POČETNA STRANA | KONTAKT


POP-ROK LIRA | ROK LIRA | ROCK SONGBOOK 1 | ROCK SONGBOOK 2 | NARODNA LIRA 1 | NARODNA LIRA 2

PRIMERI IZ KNJIGA 1 | PRIMERI IZ KNJIGA 2 | CENA KNJIGA I NARUČIVANJE SA SAJTA


GITARSKI EDUKATIVNI PAKET | MIDI & KARAOKE PAKET | AKORDI - šematski prikaz

 

info & naručivanje:
u Srbiji: 064-14-16-810 ; izvan Srbije: 00-381-64-14-16-810 ;   E-MAIL >>